แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย

สถานีตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุ หรือโทร 191

แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด ขอความช่วยเหลือ สอบถามข้อมูล

สายด่วน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599

แจ้งแบะแส ร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ


สถานีตำรวจในพื้นที่ หรือ สำนักงานจเรตำรวจ

701/701 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 02 509 8797 โทรสาร : 02 509 8797 ต่อ 1219

เว็บไซต์ : http://jaray.police.go.th

แจ้งเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี


กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร B ชั้น 4 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 02 142 2555 ถึง 60

เว็บไซต์ : http://www.tcsd.in.th

ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม


กองทะเบียนประวัติอาชญากร

อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02 205 1315

เว็บไซต์ : http://criminal.police.go.th

ขอหนังสือรับรองความประพฤติ


ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

อาคาร 6 ชั้น 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02 205 2168 โทรสาร : 02 205 1295

เว็บไซต์ : https://pcscenter.sbpolice.go.th/

ข้อมูลสถิติคดีอาญา


สามารถดูข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ : http://pitc.police.go.th/

การสมัครสอบตำรวจ


กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา

เลขที่ 100 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 02 941 0979 โทรสาร : 02 941 3661

เว็บไซต์ : http://www.policeadmission.org

เบอร์สายด่วน


เหตุด่วน เหตุร้าย 191


ศูนย์บริการข่าวสารข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน 1599


ตำรวจท่องเที่ยว 1155


ตำรวจทางหลวง 1193


ตำรวจกองปราบ 1195


ตำรวจจราจร 1197


โรงพยาบาลตำรวจ 1691


ตำรวจตระเวนชายแดน 1190


ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 1178


ตำรวจน้ำ 1196


ตำรวจรถไฟ 1194


ศูนย์รับแจ้งรถหาย 1192


กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 1191


กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 1135


กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1136


ศูนย์บริหารจัดการคนหายและศพนิรนาม 1599