สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน

"เป็นองค์กรที่บังคับใช้กฎหมายที่นำสมัย

ในระดับมาตรฐานสากล

เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา"

คุณนิตินาถ บุหลั่น ประธาน กต.ตร.สน.ปทุมวัน และคณะ กต.ตร.สน.ปทุมวัน

พร้อม เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตปทุมวัน ร่วมประชุม การมีส่วนร่วม ของ กต.ตร. ตามระเบียบ ตร.ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ. 2551

อ่านต่อ คลิก

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/เสนอแนะ/ติดต่อสอบถาม