คุณนิตินาถ บุหลั่น ประธาน กต.ตร.สน.ปทุมวัน และคณะ กต.ตร.สน.ปทุมวัน

พร้อม เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตปทุมวัน ร่วมประชุม การมีส่วนร่วม ของ กต.ตร. ตามระเบียบ ตร.ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ. 2551


1 2 3